Cruciale rol!

Vele ouderen betreden elke dag de derde levensfase. Soms met een plan, soms zonder enig idee. Een deel zoekt naar een nieuwe invulling en naar hun rol in de vergrijzing. Dit zijn de pioniers  van de derde levensfase. Zij vormen in wijk en buurt een cruciale rol in het antwoord op de vergrijzing.

Onbekend terrein.

Spanning. Opwinding. Dat voelt de pionier die een groot, onbekend en onbetreden terrein voor zich heeft liggen. De pionier is ambitieus, goed voorbereid en gedreven om de ontdekkingsreis te starten en om invulling te geven aan die lege ruimte. Er zijn geen gebaande paden, er is geen kaart van het gebied. Er zijn nog geen verhalen.

Verandering

Dat gevoel geldt ook voor de babyboom- en de X-generatie die als pioniers de derde levensfase betreden. Zij zijn met velen en het is een nieuwe lange levensfase in een samenleving die staat voor een grote verandering. Het aantal gepensioneerden wordt geleidelijk aan ongeveer 50%  worden van het aantal werkenden en dat zal ongeveer 100 jaar lang zo blijven!! Dat is nog nooit gebeurd en roept veel vragen op. Bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, in de zorgsector en op het gebied van het wonen. Het legt ook een grote druk op de sociale cohesie. Lukt het jong en oud om samen op te trekken, of zal het meer en meer uit elkaar vallen? Kunnen ouderen een gewaardeerde rol blijven spelen voor de gehele samenleving en niet een loden last worden voor de rest?

Cruciale rol

Er zijn geen standaardantwoorden voor pioniers. Alleen is er de zekerheid dat de mensen in de derde levensfase een cruciale rol gaan spelen. De jeugd kan nog niet zoveel betekenen, de werkenden krijgen nu al te veel voor de kiezen. De kwetsbare mensen in de vierde levensfase kunnen ook niet zo veel meer bijdragen. De belangrijkste groep zijn de mensen in de derde levensfase. Zij kunnen zich wellicht anders en beter voorbereiden op later en zij zijn een groot potentieel aan denk- en doekracht in wijk en buurt.

Voorspelling

Over dertig jaar zal de harde overgang van werken naar niet werken vervangen zijn door een geleidelijke. Jonge, vitale ouderen zullen zich een geheel nieuwe vorm van een gewaardeerde rol toe-eigenen en mee blijven doen op hun eigen manier. Zij zullen betekenisvol zijn en het imago van ‘ouwe zeur’ achter zich hebben gelaten. Er zullen dynamische sociale netwerken zijn waar jong en oud elkaar ontmoeten en samenwerken in het sociale domein. Men zal zich serieus en degelijk voorbereiden op de vierde levensfase, waarbij zelfregie, gezondheid en duurzaamheid kernwoorden zullen zijn. Mobiliteit zal een buurtaangelegenheid zijn. Er zal een hybride vorm (professioneel en informeel) van zorg en verzorging zijn waarbij wederkerigheid een belangrijk fenomeen wordt. Er zullen geheel nieuwe woonvormen zijn waarin de eerdergenoemde thema’s volledig zijn geïntegreerd en vormgegeven.

Avontuur

Het is natuurlijk een behoorlijke klus om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Maar de huidige generaties ouderen hebben voor hetere vuren gestaan. Bovendien geeft zo’n de pioniersrol ook veel energie. Het is opwindend en leuk om de lijnen voor een hele nieuwe toekomst en samenlevingsstructuur uit te mogen en kunnen zetten. Daarom jonge ouderen: aan de slag ermee, niet gedraald! Morgen kan al de eerste dag zijn van dit mooie avontuur.

Steun.

Geen enkele pionier gaat onbeslagen ten ijs. Inspiratie en informatie kan nodig zijn om deze eerste verkenners goed voor te bereiden.  Daarom is speciaal programma voor de pioniers gemaakt door PrettigBlijvenLeven. Daarin worden (potentiële) pioniers in een wijk of buurt opgezocht en worden ze ondersteund om die belangrijke rol op te pakken. 

PrettigBlijvenLeven, september 2023