Ouder worden: daar verheug ik me op!

Welkom op het platform PRETTIG BLIJVEN LEVEN, van 65 tot 100 jaar

Het platform wil graag helpen om van ‘het ouder worden’ een waardevolle levensfase te maken. Dat doen we met:
> informatie & inspiratie
> uitwisseling & verbinding

Interesse in ontwikkelingen en artikelen van het platform:

Brief aan de toekomst

In het kader van een documentaire werd gevraagd een brief te schrijven aan de toekomst over de vergrijzing en de rol van de mensen in de derde levensfase daarin.

Ouderen voor Ouderen

Opiniestuk in de Volkskrant: ‘Ouderen voor Ouderen’ als antwoord op vergrijzing. Beheersbaar en gezellig.
Simpele stappen, maar misschien zijn ze toch een kleinigheidje vergeten.

Eenzaamheid

Eenzaamheid bij ouderen is een groot en complex probleem. Er is geen makkelijke oplossing. Alleen even samen eten of sjoelen biedt weinig soelaas. Participeren, weerbaarheid en op tijd ermee aan de slag, dat lijken passende adviezen.

Waarom een platform

De periode na het ‘met pensioen gaan‘ is voor veel mensen een gelukkige levensfase. Men spreekt van de U-curve van geluk: in de jeugd en na het werken. Niks meer moeten! Je eigen tijd inrichten! De reis maken waar je altijd van hebt gedroomd, of juist lekker thuis rommelen en hobbyen.

Natuurlijk speelt het lot in ieders leven een belangrijke rol en dat kan ook negatief uitpakken. Maar ondanks de zorgwekkende verhalen die we horen over de vergrijzing, de zorg en het wonen zijn ook veel positieve verhalen te vertellen. 80% van de 65 plussers ziet NOOIT een verpleegtehuis! Vier van de vijf ouderen kan zonder enig probleem helder blijven denken tot aan het einde en hebben geen last van dementie! Ruim 70% van de mensen tussen de 65 en 75 jaar scoren op de vraag hoe zij hun gezondheid ervaren een ‘GOED’ of ‘ZEER GOED’.

De kwaliteit van leven nadat je stopt met werken heeft naast het lot ook te maken met de keuzes die door mensen zelf worden gemaakt. Hoe bewuster men met deze keuzes omgaat, hoe meer men zelf de regie kan houden over deze periode. Maar we zijn dat (nog) niet gewend om te doen. Van oudsher is de opvatting: we zien wel, we kijken wel waar het schip strandt. Dat was vroeger ook wel logisch, het was maar een korte fase waar niet zo veel te beslissen viel. Dat is nu anders! De zogenaamde derde levensfase is tegenwoordig een serieuze levensfase, die voor velen meer dan 20 jaar duurt. We moeten nog leren om daar bewust mee om te gaan. Leren om ons beter voor te bereiden op later en leren welke rol we kunnen vervullen in de samenleving. Dat kunnen we met elkaar leren. Het platform Prettig blijven leven heeft de ambitie om daarbij te helpen.

Kijk op ouder worden

Ouder worden is oké

Het eeuwig vitaal willen blijven lijkt de norm. Natuurlijk is het fijn om zo lang mogelijk zonder beperkingen te leven. Maar ontkennen dat je er ouder uit gaat zien, minder kunt en kwetsbaar kunt worden is struisvogelpolitiek. Dat gáát sowieso gebeuren, dus met die gedachte kun je maar beter vrede sluiten.

Ouder worden moet je leren

Er verandert veel vanaf je pensioengerechtigde leeftijd. Het is de fase met de meeste life-events, cruciale gebeurtenissen in het leven. Een nieuw identiteit, immers werk valt weg. Een andere rol naar ouders en kinderen. Verlies van dierbaren. Stuk voor stuk fundamentele zaken. als je identiteit en je plek in de maatschappij, en over vele praktische zaken.

Ouder worden is persoonlijk

Ouder worden is heel persoonlijk. Ieders situatie, historie, persoonlijkheid en wensen zijn anders. Over ouderen of ouder worden wordt vaak algemeen  geschreven en gesproken. Maar generalisaties schieten te kort. Ouder worden moet vanuit een individueel perspectief worden benaderd.

Levensfasen

 1ste

levensfase

Dit is de jeugd, waarin het gaat om opgroeien en  volwassen worden.

 2de

levensfase

Dit is de fase van werken, het leven inrichten, eventueel een gezin stichten en een maatschappelijke positie krijgen.

 3de

levensfase

De derde levensfase: de fase van ouder worden. De ambities liggen niet meer bij het werk of welvaart vergaren. Men is nog wel vitaal, onafhankelijk en zelfstandig. Een fase van veel impactvolle veranderingen.

 4de

levensfase

De vierde levensfase: de fase van toenemende kwetsbaarheid, afhankelijkheid en zorgbehoefte.

Veranderingen met impact

De aanvang van je derde levensfase is als het ware een nieuwe start. Je situatie en het perspectief op de rest van je leven wijzigt fundamenteel. Niet meer werken. Wanneer en wat gaat dat betekenen? Je bent geen programmeur meer of timmerman of onderzoeker. Maar wat of wie dan wel? Wat voor oudere wil je worden? Wat zijn de financiële consequenties? Genieten, maar hoe en waarmee? Hoe blijf je ertoe doen? Hoe wil je daar invulling aan geven? Mantelzorg voor je ouders? Wat willen de kinderen van je en wil ik dat doen? Hoe zal het zijn als ik lichamelijk en geestelijk minder kan? Kan ik wel omgaan met verlies van dierbaren dat er ongetwijfeld gaat komen? Hoe zit het met je eigen netwerk en hoe behoud je verbondenheid met anderen? Is een levenstestament nuttig?

Wat als je minder mobiel wordt? Hoe los je dat op? Helpt je een levensstijl om levenskrachtig te blijven? Hoe wil je wonen als je hulpbehoevend wordt? Moet je daar nu al actie voor ondernemen?

Kan of wil je ook alleen wonen? Kan je de zorg krijgen die je misschien nodig hebt? Moet je daarvoor sparen of andere voorbereidingen treffen? Hoe kun je dingen veilig blijven doen? Wat is of wordt je doel in het leven? Hoe zorg je voor uitdaging? Hoe hou je regie over je latere leven en autonomie? Hoe zie je het einde van je leven? Moet je iets regelen?

Het gaat om dit soort zaken. Maar daar kun je gewoon mee aan de slag!

Er is in onze moderne tijd nog geen verhaal voor de lange derde levensfase….

… schrijf daarom vooral je eigen verhaal!

Aandachtsgebieden

Dat verhaal is natuurlijk persoonlijk. Maar om bewust te werken aan de kwaliteit van leven in de derde en vierde levensfase zijn er 9 aandachtsgebieden waar je over na kan denken of concreet mee aan de slag kan.

Wonen

 

Sociaal netwerk

 

Leefstijl

Veiligheid

Uitdaging

Mobiliteit

 

Ontspanning

 

Participatie

Financiën

Bekijk in deze blog een interview over de aandachtsgebieden

Informatie, inspiratie, tips

Wat kun je doen?

Informatie over de aandachtsgebieden en wat je zou kunnen doen staat kort en handzaam beschreven in het boekje: ‘Wie prettig oud wil worden, begint op tijd!

Het is een kleine reisgids voor de derde levensfase.

Het boekje is beschikbaar voor € 19,95 ex. verzendkosten.

Boordevol informatie, inspiratie en tips!

Blogs

Brief aan de toekomst

Brief aan de toekomst

In het kader van een documentaire werd gevraagd een brief te schrijven aan de toekomst over de vergrijzing en de rol van de mensen in de derde levensfase daarin.

Ouderen voor Ouderen

Ouderen voor Ouderen

Opiniestuk in de Volkskrant: ‘Ouderen voor Ouderen’ als antwoord op vergrijzing. Beheersbaar en gezellig.
Simpele stappen, maar misschien zijn ze toch een kleinigheidje vergeten.

Eenzaamheid

Eenzaamheid

Eenzaamheid bij ouderen is een groot en complex probleem. Er is geen makkelijke oplossing. Alleen even samen eten of sjoelen biedt weinig soelaas. Participeren, weerbaarheid en op tijd ermee aan de slag, dat lijken passende adviezen.

Samen leven, delen en ontwikkelen

In de derde levensfase is er nog voldoende energie om dingen te ontdekken, ondernemen en voor te bereiden, én er is tijd om dat te doen. Dit zijn allemaal ingrediënten om van deze levensfase de mooiste tijd van je leven te maken. Bovendien is het de fase waarin je kunt zorgen dat je ook in je vierde levensfase zo prettig mogelijk kunt leven. 

Behalve in individuele sfeer vorm je als groep ook een cruciale factor in de vergrijzende samenleving. Langzaam aan gaan we op weg naar een samenleving met 1 gepensioneerde op 2 werkenden en dat zal tot ver in 2100 zo blijven. Daar ligt ook een hele interessante uitdaging. Wat kunnen we in deze fase met zijn allen betekenen? Welke rol past ons? Hoe kunnen we behulpzaam zijn, zonder ons te veel te binden?, Bijvoorbeeld in de informele zorg, in de opvoeding van kinderen of in zorgzame buurten?

Het Platform is Prettig blijven Leven is in ontwikkeling. Het doel is om van steeds meer betekenis te worden voor mensen in de derde en vierde levensfase. Wij nodigen je van harte uit om daaraan bij te dragen.

Heb je vragen? Mis je zaken? Zou je graag iets willen weten of zien? Heb je tips of opmerkingen? Wil je op een bepaalde manier bijdragen? Wil je je verhaal of tips delen? Laat het ons weten of bezoek de Facebookpagina.