Gewoon FF doen!

In een testament is alles geregeld als iemand overlijdt. Maar als je in leven bent, maar wilsonbekwaam, kun je niets meer regelen. Tenzij je dit vooraf vastlegt in een LEVENStestament. Tip: gewoon ff doen!!

Oeps

Stel je voor: ineens zijn er twijfels aan je vermogen om belangrijke beslissingen te nemen. Het kan zomaar gebeuren, bijvoorbeeld als gevolg van een herseninfarct of een langzaam ontwikkelende vorm van dementie. Het kan ook je partner treffen, natuurlijk. Juist in zo’n situatie zijn beslissingen over het verkopen van een huis of andere grote zaken aan de orde…. en dan kan dat niet meer zomaar. Zelfs als je getrouwd bent in gemeenschap van goederen, vereisen veel partijen dat je allebei wilsbekwaam bent voor een dergelijke beslissing. Oeps. Als er niets geregeld is, is een ingewikkelde route via de kantonrechter noodzakelijk.

Wilsbekwaam

Iedereen kent het testament. Daarin zijn de zaken geregeld die belangrijk zijn als iemand is gestorven. Overigens zijn de belangrijke zaken bij overlijden in Nederland in de wet ook goed geregeld. Maar als iemand nog leeft maar eigenlijk niet meer in staat is om besluiten te nemen, dan loopt het vast. Notarissen en ook andere instellingen als bijvoorbeeld banken vereisen de wilsbekwaamheid van alle partners die een besluit nemen over financiering of over de overdracht van huizen of ander onroerend goed.

Volmacht

Dit is op te lossen door tijdig een volmacht te regelen die is opgesteld door een notaris op een moment dat er nog geen twijfel is over de wilsbekwaamheid. Zo’n volmacht wordt ook wel een levenstestament genoemd. Daarmee geef je aan dat als er geen sprake meer is van wilsbekwaamheid, dat een ander, bijvoorbeeld de partner of de kinderen voor jou een beslissing kunnen nemen. Je kunt dat regelen bij de notaris en het kan een boel ellende voorkomen.

Let op!

Veelal wordt er in dit levenstestament ook een artikel toegevoegd over het levenseinde. Uiteraard moet iedereen zelf weten of dit belangrijk is om vast te leggen. Het is wel goed om te realiseren dat  zo’n vastlegging in het levenstestament geen enkele waarde heeft in bijvoorbeeld het proces van euthanasie. Het is echt niet zo dat als ooit door een notaris is vastgelegd dat je niet als een plant verder wil leven, dat dan euthanasie is geoorloofd of dat het makkelijker wordt. In zo’n situatie komt echt een heel andere procedure de bocht om en heeft deze vastlegging nauwelijks enige waarde. Als voor dit onderdeel extra geld wordt gevraagd, is het zondegeld.

Doen!

Maar voor belangrijke financiële besluiten of bij beslissingen over het verkopen van een huis en dergelijke terwijl degene die deze besluiten nemen nog in leven zijn, maar mogelijk wilsonbekwaam,  is een volmacht een heel belangrijk document.

Daarom gewoon even een vertrouwde notaris opzoeken en doen. De kosten zijn rond de 500 euro.

PrettigBlijvenLeven, juli 2023